Menu

Tänderna avslöjar mycket

Ofta reflekterar man kanske inte särskilt mycket över sina tänder, så länge det inte är några smärtsamma problem med dem som hål eller ilningar. Man tuggar med dem, borstar dem och så är det bra med det. Värre var det för våra förfäder när de drabbades av problem med sina tänder. Tack vare arkeologiska fynd har det visat sig att det fanns tandläkare redan för 9000 år sedan som kunde borra i tänder. Däremot fanns det varken antibiotika eller bedövningsmedel, vilket gör att det knappt går att föreställa sig hur plågsamt det måste ha varit med tandproblem för våra släktingar från förr. Tänder som drogs ut ersattes i bästa fall med djurtänder som fästes med byglar på de övriga tänderna.

Tandskötsel förr och nu

Förutom att hålla en god munhygien är det viktigt att regelbundet besöka en tandläkare för att få sina tänder kontrollerade. Även om det kan upplevas som mycket obehagligt för många så är det bra att tänka på att det kan leda till ännu större obehag i framtiden ifall tandläkaren inte uppsöks i tid. Vi som lever nu ska ändå vara tacksamma för den tandvård vi faktiskt har tillgång till idag. Våra förfäder hade inte tillgång till några smärtstillande medel förrän i början av 1800-talet, då lustgasen framställdes och började användas av läkare världen över. Men det skulle ändå dröja många år till innan tandvården kunde bli så pass smärtfri som den ändå har blivit nuförtiden. Tack vare att tänder är så tåliga har mycket forskning kunnat göras på dessa, och bland annat har det varit möjligt att undersöka hur lagningar gjordes förr. Vanliga material som våra förfäder fick i sina tänder var tungmetaller, asbest, tenn, bly, bivax – vilket troligtvis inte var så trevligt att ha i munnen. I vissa fall användes även guld vilket var en mycket dyr lösning.

Hur man sköter sina tänder

Vita tänder kräver lite arbete

En ny studie som gjorts har visat att vi har ärvt gener från neandertalare, vilket man kommit fram till genom att jämföra arvsmassan ur tänder. DNA:t i tänderna ligger väldigt skyddat, vilket har gjort det möjligt att studera detta långt i efterhand. Hur neandertalare skötte om sina tänder däremot kan man bara spekulera i, men något som är säkert är att de inte hade tillgång till dagens metoder för att hålla tänderna fina. För att undvika problem med sina tänder som senare i livet kan leda till sjukdomar behöver de skötas om dagligen. Detta görs genom att hålla efter en bra rutin för sin tandvård. Tänderna bör borstas två gånger om dagen med en fluortandkräm, och det är viktigt att inte borsta för hårt vilket kan skada tandköttet. Tandtråd bör också användas regelbundet för att få bort matrester och smuts som fastnat mellan tänderna. För de som levde under neandertalarnas tid var denna noggranna skötsel dock en omöjlighet, då det varken fanns tandborstar eller tandtråd. Istället användes troligtvis barr, kvistar och benbitar som tandpetare. Även kåda användes som rengöring och ibland gnuggades tänderna med salt.