Menu

Hur mycket av vår personlighet är ärftlig?

Hur stor del av våra psyken och personligheter som är genetiskt betingade är en av de största debatterna inom psykologi och biologi idag. Nature vs Nurture kallas problemet och har undersökts flitigt under många årtionden, och till och med århundraden inom filosofin. Vissa har länge hävdat bestämt att vi människor är produkter av hur vi växer upp, medan vissa menar att det är vårt DNA som avgör. De etiska problemen som dyker upp när vi funderar över svaret blir många och otäcka ord som “sterilisering” och “rashygien” dyker upp i vissas hjärnor. Men vad säger egentligen forskningen, och hur ska vi förhålla oss till svaren? Detta är en stor och svår fråga som vi inte kan besvara här, men var och en får fundera själv över hur samhället bör se ut och hur man själv funderar kring etik och moral.

Man framför galler

De vetenskapliga undersökningar som gjorts i ämnet har kommit fram till att våra personligheter är en blandning av gener och miljö. Till exempel kan man se att många sexuella läggningar och preferenser är genetiskt betingade. På grund av dina gener kan alltså vuxen.se locka dig mer än andra, medan till exempel statistik på vilka som sitter i fängelse visar att den största avgörande faktorn är om man utsatts för våld i unga år eller kommer från en socioekonomiskt utsatt grupp. Studier som har gjorts på idrottsmän i världsklass visar att de allra oftast har fått det bästa av två världar – de är både genetiskt överlägsna och har haft en uppväxt som främjat deras sportintresse vilket lett till ett perfekt resultat. Det finns även mer långsökta sätt våra gener påverkar oss på – vissa människor har till exempel gener som gör att de lättare blir beroende av droger, något som i sin tur påverkar personligheten. Det finns dessutom mycket tydliga belägg för att människor som utsätts för svår stress får stora problem med ångest även utanför den stressiga situationen. Till exempel poliser som har ett mycket stressigt arbete söker ofta hjälp för ångestproblematik.

Hur ska vi förhålla oss?

En fin byggnad

Forskning visar att dina gener påverkar hur du är på många sätt, men blir inte världen väldigt orättvis om man är begränsad av vilka ens föräldrar är? Svar: Jo. Världen tycks inte vara det minsta rättvis, men det är gamla nyheter vi alla fick höra redan som barn. Det enda samhället kan göra är att jobba mot att bli mer öppet för alla personlighetstyper och bygga institutioner som kan hjälpa dem som på grund av dåliga gener eller svår uppväxt utvecklats åt ett problematiskt håll. Sverige är tillsammans med några andra länder redan i framkant när det gäller frågan om social välfärd och jämställda institutioner, men det finns alltid mer att göra, och forskningen är ett av våra viktigaste verktyg. Vissa menar att vi inte ska forska i dessa ämnen då det bäddar för fördomar och orättvisor, men hur ska vi kunna lösa problemen om vi inte ens kan synliggöra dem? Det vi som privatpersoner kan göra är att arbeta med oss själva, försöka vara öppna i våra relationer och rösta på politiska representanter som vi anser för den bästa politiken.