Menu

Utvandrarna som for till Amerika

Under 1800-talet stod det svenska samhället, som de flesta andra europeiska nationer inför enorma samhällsförändringar. Man gick från ett jordbruksbaserat samhälle där kungar, adelsmän och präster var de styrande till en ny värld där industrier och nya tankar skulle revolutionera mänskliga samhällen för alltid. Tack vare stora utvecklingar i jordbruket skedde det enorma befolkningsökningar i Europa, inte minst i Sverige. På landsbygden var situationen ofta värst eftersom utvecklingen av jordbruket inte bara orsakade befolkningstillväxt, utan likväl bidrog till att det inte behövdes lika många människor för att bedriva jordbruket (tack vare maskiner etc.). Detta tvingade många bönder att flytta till städerna, men en stor del valde även att emigrera. Den nya världen, särskilt USA, verkade för den fattiga svenske bonden som ett paradis; här fanns jämlikhet mellan människor, och enorma landsmassor som ingen adelsmän eller kung ännu gjort anspråk på. Från mitten av 1800-talet fram till 1920-talet emigrerade en och halv miljon svenskar i jakt efter ett bättre liv.

Varför just USA?

Än idag intresserar sig många för denna omvälvande tid. Ett exempel är en teaterpjäs på Dramaten om Swede hollow, ett svenskt “ghetto” i Minnesota under 1800-talet. Men det är inte så enkelt som att det enbart var fattigdom och svält som drev svenskar och andra européer till utvandring. Ett bra exempel är den tidigaste svenska kolonin i Nordamerika, Nya Sverige. Europa var på den här tiden inte det dagens europé skulle kalla fritt. Även om upplysningen och andra moderna tankesätt till slut skulle leda till demokratier och ökande mänskliga rättigheter, hade de ännu inte slagit igenom i en tillräckligt stor utsträckning. Sverige var inget undantag, där fattiga bönder och arbete såg argt på kungarnas, adelsmännens och borgarnas privilegier och lyx, medan de själva ofta stod inför svälten. Amerika sågs i jämförelse med den gamla världen som frihetens och jämlikhetens plats, där till och med en fattig bonde hade samma rättigheter som en rik affärsman. Svenskarna sökte sig särskilt till norra Mellanvästern. Ett bra exempel är Chicago, där det under 1900-talets början bodde över 100 000 svenskar, vilket gjorde det till den stad med flest svenskar, efter Stockholm.

Vikten av utvandringen

Man kan fråga sig hur viktig denna romantiska bild av USA verkligen var för den svenska bonden som valde att flytta dit, men klart är det att det utgör en omistlig del av historien om utvandringen. Detta är en historia som intresserat de svenskar som blev kvar. Ett bra exempel är Mobergs klassiska bokserie, som börjar med boken Utvandrarna. Kanske har intresset att göra med att de flesta svenskar idag har avlägsna släktingar någonstans i Amerika (även om de inte känner eller ens vet vilka de är), sannolikt i stater som Minnesota dit de flesta svenska migranter sökte sig. Vissa svenskar åker och besöker de gamla svenska områdena i mellanvästern. Glöm inte vaccination Göteborg innan resan, som vissa svenskar som migrerade gjorde. Sammanfattningsvis kan man säga att utvandringen utgör en mycket viktig tid i moderna svensk och amerikansk historia. Den hade omvälvande konsekvenser på det svenska samhället, ett samhälle som för dagens svensk ofta kan verka vara den totala motsatsen till dagens Sverige.